Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn

Hiệu Trưởng

Phạm Ngọc Nhi
Phạm Ngọc Nhi

Trình độ :Thạc sỹ chuyên ngành Văn học Việt Nam

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0986049669

Phó Hiệu Trưởng

Phan Tấn Khải
Phan Tấn Khải

Ngày sinh: 15/5/1959

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0908218933

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích