Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn
Thứ năm, 4/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 2795

Chiến lược phát triển giáo dục Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn giai đoạn 2016-2021

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2021 và tầm nhìn 2021 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình hoạt động và phát triển là cơ sở quan trọng cho các quyết định của nhà trường trong công tác giáo dục tại địa phương.

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển giáo dục Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn

giai đoạn 2016-2021

 

Trường THCS Trần Quốc Tuấn được thành lập từ năm 2002, trước đó trường được mang tên là trường phổ thông cơ sở Tân Qui 3. Gần 40 năm hoạt động nhà trường từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2021 và tầm nhìn 2021 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình hoạt động và  phát triển là cơ sở quan trọng cho các quyết định của nhà trường trong công tác giáo dục tại địa phương.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

1. Vị trí địa lý:

Trường THCS Trần Quốc Tuấn tọa lạc tại số 16/1 Bế Văn Cấm, khu phố 1 phường Tân Kiểng, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quá trình thành lập trường THCS Trần Quốc Tuấn Quận 7, TP Hồ Chí Minh:

- Trường THCS Trần Quốc Tuấn được đổi tên từ trường Tân Qui 3 theo  Quyết định số 179/QĐ-UB-TC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Uỷ ban Nhân dân Quận 7. Trong những năm qua, trường đã không ngừng nỗ lực thực hiện công tác đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi năm học và đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới. Chất lượng giáo dục hàng năm có cải thiện rõ rệt: số học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh giỏi, khá năm sau cao hơn năm trước; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; có nhiều cán bộ, giáo viên được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Thành phố. Nhiều năm liền trường được công nhận “Tập thể Lao động Tiên tiến”, “Lao động Xuất sắc”.

 

3. Tình hình tổ chức trường (Thời điểm tháng 1/2016):

3.1. Đội ngũ CB-GV-NV:

- Tổng số CB-GV-NV toàn trường:      62      Nữ : 45. Trong đó:     

  1. CBQL: 03-Nữ01.
  2. Giáo viên : 53-Nữ: 39
  3. Nhân viên: 09-Nữ : 06

- Trình độ đội ngũ CB-GV-NV:

  • CBQL : Đại học: 03
  • GV: Cao học: 01/53. Tỷ lệ: 1,9%, Đại học: 42/53. Tỷ lệ: 79,2 % ; Cao đẳng: 10/53. Tỷ lệ: 18,9%.
  • Trình độ nhân viên văn phòng: Đại học: 01, Cao đẳng: 0.

- Tổng cộng trình độ đại học toàn trường: 43/62, Tỷ lệ: 69,35 %.Thạc sĩ 01/69 – Tỷ lệ 0,14%

3.2. Tình hình học sinh (Thời điểm tháng 1/2016):

- Tổng số học sinh toàn trường: 1213 học sinh, Nữ : 616 được chia thành 28 lớp. Sĩ số bình quân: 46,1.

- Trong đó khối 6: 231 (7 lớp); Khối 7: 342 (7 lớp); Khối 8: 346 (7 lớp); Khối 9: 294 (7 lớp)

- Dân tộc Kinh: 1194/1213, Tỷ lệ: 98,4% ;   khác: 19/1213, Tỷ lệ : 1,6%.

- Hộ xoá đói giảm nghèo: 168 trường hợp

- Con thương bệnh binh:  0

- Học sinh khuyết tật hòa nhập: 01

- Có 01 lớp TCTA

3.3. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cấp. Các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác được tổ chức theo đúng quy định. Trường có sự đầu tư trong công tác đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng chất lượng dạy học, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh và tăng cường kỹ năng thực hành, trải nghiệm.

- Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Có chuyên môn vững và có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác; đội ngũ nhân viên có ý thức trách nhiệm. Học sinh có nền nếp tốt, được quan tâm, chăm lo và bảo đảm quyền lợi học tập. Phụ huynh có quan tâm đến chất lượng giáo dục của nhà trường và có ý thức phối hợp trong công tác giáo dục.

3.4. Khó khăn:

- Vẫn còn giáo viên chưa mạnh dạn phấn đấu thi đua, thi giáo viên giỏi hoặc đăng ký chiến sĩ thi đua cơ sở. Một bộ phận nhỏ giáo viên còn chưa tự tin đổi mới phương pháp, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

            - Bồi dưỡng HSG kết quả còn tập trung chỉ ở một số môn.

- Một số giáo viên trẻ nhiệt tình nhưng chưa có kinh nghiệm trong việc xử lí các tình huống sư phạm cũng như còn lúng túng trong giảng dạy và trong công tác kiêm nhiệm.

            - Một bộ phận  học sinh tính tự học chưa cao, hoặc không có động cơ học tập do tác động từ gia đình hoặc môi trường sống nên việc học tập, rèn luyện chưa thực sự chủ động.

 - Một bộ phận học sinh thuộc diện tạm trú, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt khó khăn nên ý thức học tập chưa cao và có ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm duy trì sĩ số của trường. Công tác giáo dục đạo đức cũng gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

4. Thành tích đã đạt được trong các năm qua:

- Năm 2007 đến 2015, trường THCS Trần Quốc Tuấn liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng bằng khen của UBND Thành phố và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Công đoàn cơ sở trường THCS Trần Quốc Tuấn liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc, vững mạnh; Chi đoàn và Liên đội vững mạnh.

- Đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến về TDTT năm 2010 đến 2015.

- Chi bộ nhiều năm liền đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

5. Cơ hội:

- Những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách về giáo dục. Củng cố và phát huy nội lực để phát triển trong thời gian tới, trường THCS Trần Quốc Tuấn cần nắm bắt những cơ hội để phát triển nhà trường theo chiến lược đề ra.

- Những cuộc vận động lớn, như cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; …  đã và đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm của giáo viên và học sinh của trường.

- Định hướng phát triển giáo dục của Quận, tranh thủ sự đầu tư có trọng điểm cho việc xây dựng trường học đáp ứng quy mô phát triển theo sĩ số học sinh, và yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học theo hướng đổi mới căn bản toàn diện.

- Đội ngũ giáo viên có khả năng thích ứng nhanh chóng với những đổi thay của sự phát triển giáo dục – đào tạo. Chất lượng giáo dục được duy trì, những kinh nghiệm trong công tác quản lí, công tác giảng dạy chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

- Sự phát triển của đời sống xã hội kéo theo nhu cầu học tập ngày càng cao cùng với sự chuyển biến trong nhận thức của người dạy và người học, chuyển dần từ cách học thụ động sang chủ động sáng tạo, tăng cường hoạt động trải nghiệm, kỹ năng thực hành và khả năng tư duy của học sinh.

- Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp; của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục sẽ là cơ hội để nhà trường có thể phát triển và nâng cao chất lượng.

6. Thách thức:

- Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là quá trình hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển của nền giáo dục đòi hỏi giáo dục phổ thông phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực. Trường THCS Trần Quốc Tuấn không nằm ngoài quy luật chung ấy. Đây cũng là một thách thức có ý nghĩa thời đại.

- Điều kiện cơ sở vật chất của trường hiện tại chưa đủ điều kiện đầu tư phòng học bộ môn. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động vui chơi giải trí, TDTT còn hạn chế. Diện tích sân chơi hẹp so với số học sinh hiện có.

- Một số ít giáo viên lớn tuổi còn chưa nhạy bén hoặc còn tâm lý e ngại trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Những tác động tiêu cực của đời sống xã hội đã và sẽ là thách thức đối với giáo dục của nhà trường. Một bộ phận học sinh chịu ảnh hưởng của lối sống thực dụng, ích kỉ, nguy cơ học sinh bị lôi kéo bởi những tệ nạn xã hội bên ngoài nhà trường và những tác động từ môi trường sống cũng như hoàn cảnh gia đình  là những vấn đề cần được quan tâm nhất.

- Một bộ phận học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa hoặc cha mẹ ly hôn, bất hòa cũng ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm sinh lý và kết quả học tập của các em cũng chưa đạt được như mong muốn. Một số ít cha mẹ học sinh chưa hợp tác với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh hoặc có tâm lý  đùn đẩy trách nhiệm cho nhà trường. Một bộ phận nhỏ khác lại được cha mẹ nuông chiều dẫn đến việc thiếu hẳn những kỹ năng sống cơ bản.

7. Xác định nhiệm vụ chiến lược:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn và năng lực công tác để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.

- Tiếp tục đổi mới quản lý trong đó coi trọng vấn đề chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục.

- Xây dựng văn hóa nhà trường và văn hóa giao tiếp nơi công sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tăng cường rèn luyện và cập nhật cho học sinh về các kỹ năng sống trong cuộc sống. Tăng cường giáo dục đạo đức trong học sinh, thường xuyên tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống.

- Tăng cường và cải thiện cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện của trường, đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy, và phát triển trường phù hợp với thực tế của ngành, địa phương và của đơn vị.

II. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2021:

1. Sứ mạng:

- Giáo dục học sinh có Tri thức - Tự tin - Yêu thương, đoàn kết và trách nhiệm.

2. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

- Học sinh có tư duy độc lập, chủ động học tập và giàu lòng nhân ái.

3. Tầm nhìn chiến lược:

- Con ngoan -  Trò giỏi -  Tự tin - Tiến bước.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Phấn đấu đến năm 2021, trường THCS Trần Quốc Tuấn là một trong những trường có uy tín và chất lượng giáo dục được nâng cao ngang tầm với các trường trong quận 7.  Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục phù hợp với xu thế phát triển của địa phương và của ngành.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1 Mục tiêu ngắn hạn:

- Năm học 2017-2018, trường THCS Trần Quốc Tuấn hoàn thành minh chứng của kiểm định chất lượng giáo dục của các năm học trước.

2.2. Mục tiêu trung hạn:

- Năm học 2018-2019, trường THCS Trần Quốc Tuấn được đánh giá ngoài của công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và những năm tiếp theo .

2.3. Mục tiêu dài hạn:

- Đến năm 2021, Trường THCS Trần Quốc Tuấn phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Chất lượng giáo dục được cải thiện và khẳng định tầm nhìn.

+ Uy tín nhà trường được nâng cao trong phạm vi quận 7.

+ Đạt cấp độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020.

 3. Chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016 – 2021:

3.1. Đội ngũ giáo viên, công nhân viên:

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt 98% trở lên trong giai đoạn (2016-2017), giai đoạn (2016-2021): 100% được đánh giá khá, giỏi trở lên.

- 100%  cán bộ - giáo viên – nhân viên sử dụng thành thạo và có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và trong quản lý. 100% giáo viên thiết kế và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và sử dụng có hiệu quả bảng tương tác giai đoạn (2016-2021).

- Cán bộ quản lý: đạt chuẩn Hiệu trưởng ở mức xuất sắc. 100% giáo viên  đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

- Đến năm 2021: có 96 % giáo viên có trình độ trên chuẩn.

3.2. Học sinh:

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỪ NĂM 2015 ĐẾN 2020:

THỜI ĐIỂM

SỐ LỚP

TS
HS

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TN
THCS

VÀO LỚP
10

HSG TP

HẠNH KIỂM

HOẠT ĐỘNG
KỸ NĂNG

G

K

TB

Y

T

K

 

GIAI ĐOẠN
2015- 2016

28

1213

26 -
30%

40 -
47%

20 -
23%

< 5%

100%

65 -
75%

 

06

73%

24%

Cơ bản và nâng cao

GIAI ĐOẠN
2016-2021

30

1350

 

30 - 35%

40 - 45%

20 - 10%

5%

100%

100 %
vào lớp 10, nghề

8

76%

20%

100 % hs được giáo dục về KNS

3.3. Cơ sở vật chất :

Giai đoạn 2015 – 2016:

- Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn và đáp ứng yêu cầu các tiêu chí xây dựng “trường học thân thiện”.

- Thư viện đạt chuẩn theo qui định, có đủ sách phục vụ cho học sinh và sách tham khảo cho giáo viên.

Giai đoạn 2016 – 2021:

- Các phòng bộ môn có đầy đủ thiết bị phục vụ cho giảng dạy và hoạt động có hiệu quả. Hệ thống wifi được kết nối cho toàn trường.

- Cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng dạy học cần thiết phục vụ công tác giảng dạy. Ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả trong công tác quản lý và dạy học. Tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và các tiết học ngoài nhà trường.

- Xây dựng thư viện tiên tiến và hệ thống thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho giáo viên và học sinh.

- Đẩy mạnh hoạt động phong trào, các hoạt động thể dục thể thao và giáo dục kỹ năng sống.

4. Phương châm hành động:

Hướng tới mục tiêu: “Con ngoan – Trò giỏi – Tự tin – Tiến bước”

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC:

1. Giải pháp chung:

- Tuyên truyền trong cán bộ - giáo viên – nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ và nhân dân phường Tân Kiểng về nội dung kế hoạch phát triển chiến lược trường THCS Trần Quốc Tuấn giai đoạn 2016-2021.

- Lấy ý kiến trong tập thể sư phạm trường để thống nhất quan điểm, chủ trương, nhận thức và hành động để thực hiện chiến lược.

- Xây dựng Văn hóa nhà trường hướng tới các giá trị văn hóa nhân văn. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển của trường.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tạo nguồn lực đầu tư và cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển giáo dục mà chiến lược đề ra.

2. Giải pháp cụ thể:

2.1. Thể chế và chính sách:

- Xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân, tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục.

- Hoàn thiện hệ thống các nội quy, quy định về mọi hoạt động trong nhà trường nhất là các quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế về tài chính… mang tính đặc thù đảm bảo sự thống nhất, dân chủ và công khai.

2.2. Tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công đội ngũ hợp lý nhằm phát huy mọi tiềm năng sáng tạo và sở trường sở đoản của từng cán bộ - giáo viên – nhân viên trong nhà trường.

- Xây dựng ý thức tự chủ, tự giác, tinh thần trách nhiệm tôn trọng lẫn nhau; xây dựng tập thể đoàn kết gắn bó, thể hiện khát vọng phấn đấu vươn lên.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các bộ phận các tổ chuyên môn trong trường.

2.3. Bồi dưỡng đội ngũ:

- Xây dựng tập thể cán bộ - giáo viên – nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững. Trình độ ngoại ngữ, tin học cơ bản; có tác phong sư phạm, mẫu mực; đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, biết lắng nghe và chia sẻ và giàu lòng nhân ái.

- Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của tổ nhóm chuyên môn; tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao tay nghề và bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

- Đánh giá chất lượng đội ngũ thường xuyên, chính xác và mang tính khách quan. Trên cơ sở đó có động viên khen thưởng kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phát triển nhà trường.

- Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ qui hoạch, lực lượng giáo viên cốt cán, giáo viên có năng lực để xây dựng nguồn cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua; tăng cường động viên khuyến khích và tạo môi trường làm việc tốt nhất để tạo sự gắn kết và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục: tăng cường các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm và kỹ năng thực hành nhằm góp phần giáo dục đạo đức, cho học sinh.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác của ngành giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục.

2.5. Phát triển cơ sở vật chất:

- Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để phục vụ cho việc phát triển kế hoạch chiến lược của trường trong từng giai đoạn.

- Sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp và hư hỏng. Bổ sung mới các thiết bị phục vụ cho nhu cầu dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó đặc biệt chú trọng trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu.

2.6. Kế hoạch và tài chính:

- Thông qua kế hoạch chiến lược phát triển của trường qua các giai đoạn: 2016- 2021, công khai các chủ trương, lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện chủ trương. Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm theo từng giai đoạn của nhà trường, kể cả kế hoạch của các tổ chuyên môn và các bộ phận.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hạch toán các khoản ngân sách và minh bạch các nguồn thu, chi qua hội nghị Cán bộ - công chức – viên chức hàng năm.

- Quyết toán thu chi các nguồn quỹ hàng tháng, quý. Công khai rõ ràng, minh bạch.

- Tham mưu cùng lãnh đạo ngành, phê duyệt các dự án phát triển qua từng giai đoạn về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại và tạo sân chơi thông thoáng cho học sinh.

2.7. Công tác truyền thông phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Xây dựng, hoàn thiện trang website của trường

 (thcstranquoctuan.hcm.edu.vn)

- Cung cấp các thông tin về các hoạt động giáo dục của trường trên các phương tiện truyền thông.

- Phát huy thế mạnh của nhà trường qua việc xây dựng trường học thân thiện, chất lượng giáo dục hàng năm và các hoạt động phong trào, thể dục thể thao, hoạt động trải nghiệm … qua đó chất lượng nhà trường ngày càng được nâng cao.

- Xây dựng sự tín nhiệm của xã hội với nhà trường, với đội ngũ cán bộ - giáo viên - công nhân viên qua chất lượng đào tạo và văn hóa ứng xử.

- Giáo dục và phát huy truyền thống nhà trường, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu nhà trường.

2.8. Công tác xã hội hóa giáo dục:

- Thông qua Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Trần Quốc Tuấn Ban thường trực, ban đại diện CMHS, cho toàn thể cha mẹ và Hội khuyến học của trường.

- Lập dự toán hàng năm những nhu cầu thiết yếu bổ sung cho hoạt động giảng dạy, công khai các khoản thu chi kinh phí hỗ trợ từ CMHS và các mạnh thường quân (nếu có).

- Tham mưu với Ban đại diện CMHS, Hội khuyến học, những công trình cần thực hiện hàng năm. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để tăng cường sự hỗ trợ của Cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm (nếu có)

- Ghi nhận và tri ân sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và phụ huynh (nếu có) cho các công trình của trường: khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập và trong hoạt động phong trào; lưu giữ những hình ảnh hoạt động của CMHS ở phòng truyền thống.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Triển khai kế hoạch chiến lược phát triển:

- Kế hoạch chiến lược trường được trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 phê duyệt.

- Phổ biến rộng rãi, công khai tới toàn thể CB-GV-CNV và học sinh nhà trường; Ban đại diện CMHS, cán bộ nhân dân địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc quan tâm đến nhà trường.

- Ghi nhận sự góp ý và hoàn thiện hơn sau mỗi năm, đánh giá và rút kinh nghiệm hàng năm khi thực hiện.

2. Thực hiện công tác tổ chức:

- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược.

        - Ban chỉ đạo có trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch, điều chỉnh, giám sát, và bổ sung kế hoạch trong từng giai đoạn sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình trường và địa phương.

3. Quá trình thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2016 đến 2017: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng quy mô trường hạng 1(từ 28 lớp trở lên) với 21 phòng học, có 03 phòng học thực hành.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2017 đến năm 2019: Tiếp tục Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục.

         - Giai đoạn 3: từ năm 2019 đến năm 2021: Khẳng định uy tín và thương hiệu trường.

 

4. Phân công thực hiện theo từng giai đoạn của kế hoạch:

4.1. Hiệu trưởng:

            - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2021.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược trước tập thể CB-GV-NV; thành lập ban kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong từng năm học, từng giai đoạn. Tiến trình cụ thể như sau:

+ Xây dựng kế hoạch và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chung của toàn trường, dưới sự chấp thuận của lãnh đạo ngành và địa phương.

+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến nhà trường, liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch chiến lược.

+ Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn phát triển của nhà trường, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp trong quá trình thực hiện kế hoạch

4.2.  Phó Hiệu trưởng:

 - Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm những phần việc cụ thể theo sự phân công của Hiệu trưởng; kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả công tác của giáo viên, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu của kế hoạch chiến lược phát triển.

         4.3. Tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ theo từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên .

- Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên và của cả tổ, rút ra những bài học kinh nghiệm cho năm học hoặc giai đoạn tiếp theo, đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tổ.

- Xây dựng các giải pháp thiết thực về chuyên môn của tổ góp phần thực hiện các dự án phát triển của nhà trường.

4.4. Giáo viên -  nhân viên:

- Căn cứ Kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân theo từng năm, từng tháng, từng tuần. Báo cáo kết quả thực hiện với tổ chuyên môn. Đề xuất các giải pháp khả thi của từng bộ phận trong việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Đoàn kết, gắn bó, có ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược của nhà trường.

  1. . Học sinh của trường:

- Chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống; tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác để hoàn thiện nhân cách: tự tin,  chủ  động, biết đoàn kết, yêu thương và biết chia sẻ.

4.6. Cha mẹ học sinh:

- Nhận thức đầy đủ vai trò của bậc sinh thành có trách nhiệm quan trọng trong việc giáo dục trẻ nên người, luôn kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục học sinh.

- Cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động CMHS, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đóng góp tinh thần, vật chất thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.   

4.7. Các Đoàn thể:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện  gắn với các tiêu chí của Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động các thành viên của các đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; góp ý xây dựng với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường trong từng giai đoạn.

5. Kiến nghị với các cơ quan cấp trên:

      5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7:

- Góp ý xây dựng và phê duyệt kế hoạch chiến lược, giúp nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược đã đề ra.

5.2. Ủy ban Nhân dân phường Tân Kiểng:

- Hỗ trợ công tác chỉ đạo về an ninh trật tự trước cổng trường.

- Nghiêm cấm các hoạt động mua bán hàng rong và tụ tập trước cổng và xung quanh trường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm của bậc cha mẹ trong việc giáo dục, chăm lo học hành của con em mình tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87