Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn
Thứ bảy, 28/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 3481

Lịch kiểm tra cuối Học kỳ I năm học 2020-2021

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

- Từ 7/12 đến 18/12/2020: Âm Nhạc, Thể Dục, Tin học, Mỹ thuật, Tăng cường tiếng Anh: học sinh kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu.

- Thứ sáu (18/12/2020): 

+ Khối 8, 9: kiểm tra HKI môn Công nghệ tiết 2 và GDCD tiết 3

+ Khối 6, 7: kiểm tra HKI môn Công nghệ tiết 3 và GDCD tiết 4

- Từ ngày 21/12/2020:

 

THỨ, NGÀY

BUỔI

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

Thứ Hai

(21/12)

 

- Học bình thường theo thời khóa biểu.

Thứ Ba

(22/12)

Sáng

Ngữ Văn

7:30-9:00

Nghỉ

Nghỉ

Ngữ Văn

7:30-9:00

Vật lý

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

Vật lý

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

Chiều

Nghỉ

 

Ngữ Văn

13:30-15:00

Ngữ Văn

13:30-15:00

Nghỉ

Vật lý

15:45-16:30

HS ra về sau khi KT xong

Vật lý

15:45-16:30

HS ra về sau khi KT xong

Thứ

(23/12)

 

 

-Các lớp bán trú, TCTA học bình thường theo TKB

-Các lớp 1 buổi học TKB chính khóa, lịch trái buổi nghỉ (kể cả khối 9)

Thứ Năm

(24/12)

Sáng

Toán

7:30-9:00

Nghỉ

Nghỉ

Toán

7:30-9:00

Lịch sử

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

Lịch sử

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

Chiều

 

Nghỉ

 

Toán

13:30-15:00

Toán

13:30-15:00

 

Nghỉ

Lịch sử

15:45-16:30

HS ra về sau khi KT xong

Lịch sử

15:45-16:30

HS ra về sau khi KT xong

Thứ Sáu

(25/12)

 

 

-Các lớp bán trú, TCTA học bình thường theo TKB

-Các lớp 1 buổi học TKB chính khóa, lịch trái buổi nghỉ (kể cả khối 9)

 

Thứ Bảy

(26/12)

Sáng

Địa lý

7:30-8:15

Nghỉ

Nghỉ

Địa lý

7:30-8:15

HS ra về lúc 8h45

Hóa học

9:00-9:45

HS ra về sau khi KT xong

Chiều

Nghỉ

Địa lý

13:30-14:15

Địa lý

13:30-14:15

Nghỉ

HS ra về lúc 14h45

Hóa học

15:00-15:45

HS ra về sau khi KT xong

Thứ Hai

(28/12)

 

 

-Các lớp bán trú, TCTA học bình thường theo TKB

-Các lớp 1 buổi học TKB chính khóa, lịch trái buổi nghỉ (kể cả khối 9)

 

Thứ Ba

(29/12)

Sáng

Tiếng Anh

7:30-8:30

Nghỉ

Nghỉ

Tiếng Anh

7:30-8:30

Sinh học

9:15-10:00

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 10h45

Sinh học

9:15-10:00

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 10h45

Chiều

 

Nghỉ

Tiếng Anh

13:30-14:30

Tiếng Anh

13:30-14:30

 

Nghỉ

Sinh học

15:15-16:00

HS ra về sau khi KT xong

Sinh học

15:15-16:00

HS ra về sau khi KT xong

Thứ Tư, thứ Năm

(30 và 31/12)

 

 

Các lớp học bình thường (sẽ có bố trí lịch học bù AVBN, STEM, bơi và KNS cho học sinh)

 

*Lưu ý:

- Học sinh tham gia kiểm tra học kì I: sáng có mặt lúc 6h45, chiều có mặt lúc 12h45.

 

                                                                                      BAN GIÁM HIỆU

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86