Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn
Thứ hai, 2/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 765

Lịch Kiểm tra HKI năm học 2019-2020

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

THỨ, NGÀY

BUỔI

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

Thứ Hai

(9/12)

 

Các lớp học bình thường theo thời khóa biểu (cả sáng lẫn chiều)

Thứ Ba

(10/12)

Sáng

NGỮ VĂN

7:30-9:00

Nghỉ

Nghỉ

NGỮ VĂN

7:30-9:00

VẬT LÝ

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

VẬT LÝ

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

Chiều

Nghỉ

 

NGỮ VĂN

13:30-15:00

NGỮ VĂN

13:30-15:00

 

Nghỉ

VẬT LÝ

15:45-16:30

HS ra về sau khi thi xong

VẬT LÝ

15:45-16:30

HS ra về sau khi thi xong

Thứ Tư

(11/12)

 

-Các lớp bán trú, TCTA học bình thường theo TKB

-Các lớp 1 buổi học TKB chính khóa, lịch trái buổi nghỉ (kể cả khối 9)

-Thể dục, tin học trái buổi: nghỉ

Thứ Năm

(12/12)

Sáng

TOÁN

7:30-9:00

Nghỉ

Nghỉ

TOÁN

7:30-9:00

SINH HỌC

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

SINH HỌC

9:45-10:30

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

Chiều

Nghỉ

TOÁN

13:30-15:00

TOÁN

13:30-15:00

Nghỉ

SINH HỌC

15:45-16:30

HS ra về sau khi thi xong

SINH HỌC

15:45-16:30

HS ra về sau khi thi xong

Thứ Sáu

(13/12)

 

-Kiểm tra HKI TCTA tiết 4, 5 sáng.

-Các lớp bán trú, TCTA học bình thường theo TKB

-Các lớp 1 buổi học TKB chính khóa, lịch trái buổi nghỉ (kể cả khối 9)

-Thể dục, tin học trái buổi: nghỉ

Thứ Hai

(16/12)

 

 

-Các lớp bán trú, TCTA học bình thường theo TKB

-Các lớp 1 buổi học TKB chính khóa, lịch trái buổi nghỉ (kể cả khối 9)

-Thể dục, tin học trái buổi: nghỉ

Thứ Ba

(17/12)

Sáng

TIẾNG ANH

7:30-8:30

Nghỉ

Nghỉ

TIẾNG ANH

7:30-8:30

LỊCH SỬ

9:15-10:00

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

LỊCH SỬ

9:15-10:00

Hs BT, TCTA ăn cơm rồi về lúc 11h00

Chiều

 

Nghỉ

TIẾNG ANH

13:30-14:30

TIẾNG ANH

13:30-14:30

 

Nghỉ

LỊCH SỬ

15:15-16:00

HS ra về sau khi thi xong

LỊCH SỬ

15:15-16:00

HS ra về sau khi thi xong

Thứ Tư

(18/12)

 

-Các lớp bán trú, TCTA học bình thường theo TKB

-Các lớp 1 buổi học TKB chính khóa, lịch trái buổi nghỉ (kể cả khối 9)

-Thể dục, tin học trái buổi: nghỉ

 

 

 

Thứ Năm

(19/12)

 

Sáng

ĐỊA LÝ

7:30-8:15

HS ra về sau khi thi

Nghỉ

Nghỉ

ĐỊA LÝ

7:30-8:15

HÓA HỌC

9:00-9:45

HS ra về sau khi thi

Chiều

Nghỉ

ĐỊA LÝ

13:30-14:15

HS ra về sau khi thi xong

ĐỊA LÝ

13:30-14:15

Nghỉ

HÓA HỌC

15:00-15:45

HS ra về sau khi thi xong

 

*Lưu ý:

- Học sinh tham gia kiểm tra tập trung sáng có mặt lúc 6h45, chiều có mặt lúc 12h45.

- Từ ngày 2/12 đến 19/12/2019: các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học: giáo viên chủ động cho học sinh kiểm tra học kì trong giờ học theo thời khóa biểu.

- Thứ Năm (5/12): Sáng tiết 5: khối 8, 9 kiểm tra HKI môn Công nghệ; chiều tiết 4: khối 6, 7 kiểm tra HKI môn Công nghệ. (Sau kiểm tra, các em tiếp tục học theo thời khóa biểu).

- Thứ Sáu (6/12): Sáng tiết 5: khối 8, 9 kiểm tra HKI môn GDCD; chiều tiết 5: khối 6, 7 kiểm tra HKI môn GDCD.

- Ngày 20 và 21/12/2019: học sinh tạm nghỉ, giáo viên chấm thi, làm điểm.

- Từ 23/12/2019 đến 4/1/2020: học sinh học bình thường theo Thời khóa biểu. Riêng các lớp 1 buổi, thời khóa biểu trái buổi nghỉ (trừ bơi, STEM, AVBN học bình thường).

- Từ 23/12 đến 31/12: sẽ bố trí lịch học bù AVBN và STEM trong thời gian các em kiểm tra HKI.

                                                                                      BAN GIÁM HIỆU

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87