Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn
Thứ năm, 13/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 1122

Hướng dẫn nộp hồ sơ phúc khảo bài thi kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 02-03/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

         Số: 786/GDĐT-THCS                       Quận 7, ngày 13 tháng 6 năm 2019

  Về hướng dẫn nộp hồ sơ phúc khảo

bài thi kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10

           khóa ngày 02-03/6/2019.

 

             Kính gửi:

                          - Hiệu trưởng các trường THCS;

                          - Hiệu trưởng các trường PT nhiều cấp học (có cấp THCS).

 

Thực hiện văn bản số 706/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020;

Thực hiện văn bản số 240/GDĐT-THCS ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020,

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các trường niêm yết điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và tư vấn, hướng dẫn phụ huynh, học sinh thật kỹ việc xin phúc khảo bài thi (làm đơn theo mẫu đã chuyển trong tập tài liệu tuyển sinh vào lớp 10) theo nội dung mục 8 phần VII, văn bản số 240/GDĐT-THCS ngày 13/3/2019 của Phòng GDĐT về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 trong thời gian từ ngày 13/6/2019 đến ngày 14/6/2019.

        Trường lập danh sách thí sinh xin phúc khảo trên phần mềm (Phòng GDĐT sẽ chuyển về các trường ngay khi có thông báo của Sở GDĐT) và gửi file theo địa chỉ mail huynhthanhmy.phl@gmail.com đồng thời gửi toàn bộ hồ sơ phúc khảo bằng văn bản về Tổ THCS, Phòng GDĐT hạn chót trước 16g00 ngày 14/6/2019 (thứ Sáu) nơi thầy Ngô Hữu Quang (tại ô số 9 Trụ sở Tiếp công dân - UBND Quận 7; số điện thoại 0978212243) để Phòng GDĐT tổng hợp, nộp về Sở GDĐT.

        Nếu có thắc mắc, xin liên hệ cô Trần Tiểu Quỳnh, tổ THCS, Phòng GDĐT để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VT, Tổ THCS.

                                                                                                        (đã ký và đóng dấu)

 

 

                                                                                                            Ngô Xuân Đông       

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87