Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn
Thứ sáu, 15/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 3879

Khảo sát trực tuyến học sinh khối 7 THCS năm học 2019 - 2020

Học sinh vào xem tên đăng nhập-mật khẩu và cách đăng nhập ở các file đính kèm.

 1. Mục đích
 • Khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh lớp 7 qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở nhà trường phổ thông.
 • Đánh giá mặt bằng chung về tri thức và năng lực học tập, vận dụng của học sinh thành phố cấp THCS qua một số môn học.
 • Giúp học sinh có động cơ, thái độ tích cực tỏng tự học, ôn tập các kiến thức đã học trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19.
 • Giúp nhà trường có thêm công cụ đánh giá khi tổ chức dạy học trở lại.
 1. Đối tượng, nội dung và hình thức khảo sát
 • Đối tượng: 100% học sinh lớp 7 tại các trường THCS công lập và ngoài công lập của thành phố.
 • Nội dung: kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn Toán, Khoa học tự nhiên (Lý- Sinh), năng lực ngôn ngữ bao gồm: Ngữ Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu theo chương trình THCS học kỳ I). Môn Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp (riêng tiếng Đức và tiếng Nhật khảo sát bằng Tiếng Anh).
 • Hình thức:
 • +Mỗi học sinh lớp 7 làm 01 bài trắc nghiệm khách quan trực tuyến gồm 50 câu trong thời gian 45 phút.
 • +Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến tại nhà và tại trường (qua máy tính hoặc ứng dụng trên điện thoại).
 • +Học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên trang chuyển trường (tài khoản được cấp trong khai báo cập nhật thông tin).
 • +Nhà trường bố trí khảo sát tại trường.
 • Thời gian khảo sát
 • +Trường THCS rà soát danh sách học sinh trên cổng thông tin điện tử của nhà trường trước ngày 15/5/2020. Nhà trường rà soát tài khoản cấp cho học sinh trước ngày 15/5/2020, đảm bảo tất cả học sinh có được tài khoản đăng nhập để khảo sát.
 • +Nhà trường xây dựng hướng dẫn khảo sát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.
 • +Nhà trường hướng dẫn các tổ bộ môn xây dựng nội dung hướng dẫn giúp học sinh thực hiện bài khảo sát trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.
  • Từ ngày 26/4 đến 21/5/2020: Hội đồng ra đề khảo sát làm việc.
  • Từ ngày 16/5 đến 30/6/2020:
 • +14g00 ngày 16/5/2020: thực hiện làm bài khảo sát mẫu trên địa bàn thành phố.
 • +Từ 07g00 ngày 19/5 đến 21g00 ngày 21/5/2020 tổ chức khảo sát học sinh lớp 7 tại các trường THCS (21/5 là ngày dự phòng)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86