Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn
Thứ sáu, 3/9/2021, 11:52
Lượt đọc: 340

Thông báo v/v tiếp nhận, tạo điều kiện học sinh được học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận, tạo điều kiện học sinh được học tập tại nơi cư trú

do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

 

 


             

Căn cứ Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 850/GDĐT-THCS ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7 về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn tiến phức tạp sẽ có một số học sinh không thể trở lại trường đang theo học. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp tục học tập, trường THCS Trần Quốc Tuấn xin thông báo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 như sau:

1. Trường THCS Trần Quốc Tuấn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh các tỉnh đang cư trú tại phường Tân Hưng và Tân Kiểng, Quận 7 có nguyện vọng vào học tạm tại trường trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

2. Nhà trường tiếp nhận Đơn xin chuyển trường học tạm của phụ huynh và Giấy giới thiệu của nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi bằng văn bản qua email theo địa chỉ: thcs.tranquoctuanq7@gmail.com để nhà trường bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập đúng đối tượng.

3. Nhà trường phân công cô Lê Thị Ngọc Lan (ĐT: 0386450095) là thành viên đầu mối tại trường phối hợp với thành viên đầu mối của địa phương và Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận 7 để hỗ trợ các phương án học tập cho học sinh của trường không có điều kiện học tập trực tuyến.

Các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận, tạo điều kiện học sinh học tập tại nơi cư trú, phụ huynh liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Hiệu trưởng theo số điện thoại 0904357564.

Trên đây là Thông báo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện học sinh được học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 của trường THCS Trần Quốc Tuấn năm học 2021 – 2022/.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87