Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Quốc Tuấn

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản 5111/UBND-NV của UBND quận 7

(Tải File đính kèm)

5111/UBND-NVVăn bảnQuản trị viên12-11-2021
2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 v/v xếp loại học sinh THCS và THPT

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGDĐTVăn bảnQuản trị viên03-09-2021
3 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT 21/07/2021 v/v đánh giá học sinh THCS và THPT

(Tải File đính kèm)

22/2021/TT-BGDĐTVăn bảnQuản trị viên03-09-2021
4 Kế hoạch đánh giá viên chức 2021-TQT

(Tải File đính kèm)

 Văn bảnQuản trị viên26-05-2021
5 Đánh giá, xếp loại viên chức 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Văn bảnQuản trị viên25-05-2021
6 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021

(Tải File đính kèm)

03/2021/TT-BGDĐTVăn bảnQuản trị viên03-04-2021
7 Luật Giáo dục 2019

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14Văn bản 16-01-2021
8 Luật Lao động 2019

(Tải File đính kèm)

45/2019/QH14Văn bản 16-01-2021
9 Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2020

(Tải File đính kèm)

53955-Maubieu-20-DK-TCTVăn bản 14-12-2020
10 Quyết định của Chủ tịch UBND Q7 về "Công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2015 thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo"

(Tải File đính kèm)

1359/QĐ-UBNDVăn bản 02-10-2020
11 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 về Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT-BGDĐTVăn bản 02-10-2020
12 Lập danh sách và hồ sơ CB-VC-CC có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản 14-05-2020
13 Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên NH 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 12-05-2020
14 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

(Tải File đính kèm)

04/2015/NĐ-CPVăn bản 18-03-2020
15 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm)

36/2017/TT-BGDĐTVăn bản 18-03-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích